International Driving Academy
Altijd de beste prijs!

Prijzen / Prices 

Bij de International Driving Academy betaal je nooit teveel. Wij kiezen er bewust voor om niet met veel pakketten te werken. hierdoor is het voor jou als klant direct duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Wil je voordelig rijlessen? Dat kan!  Begin met het starter pakket. Kom je buiten het pakket, betaal je nog steeds het voordelige lestarief van de rijlessen in het pakket. Voordeel is dat je niet direct veel geld hoeft te betalen en de rijopleiding als het ware in termijnen betaald, zonder extra kosten! U kunt bij ons met Ideal, per pin, bank of gewoon contant betalen.

 

 

Starter   Pakket

€ 999,00

20 Rijlessen ( 50 min.)

       

1 Praktijkexamen

     


Een rijles in het Starter pakket kost € 40,00. Heb je meer lessen nodig? Dan betaal je gewoon het voordelige tarief van € 40,00 per les. Deze zijn af te nemen in blokken van 5 of 10 lessen. Ben je geslaagd en heb je lessen over? Dan betalen wij € 40,00 Per les terug!

Proefles  (100 min.)

€ 50,-

Rijles (50 min)

€  44,-

Rijangst consult 100 min.

€   95,-

Tussentijdsetoets

€ 199,-

Praktijkexamen

€ 199,-

Herexamen

€ 199,-

Faalangstexamen

€ 250,-

BNOR examen

€ 220,-

Theorie examen A,B,AM (NED/ENG)

€   35,-

Praktijkboek

€   25,-

Toeslag faalangst examen starterpakket

€   51,-

  *Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen per 01-01-2016 Prijswijzingen en op typfouten voorbehouden. ** Voor het eerste rijexamen ben je verplicht een medische eigen verklaring in te vullen t.b.v. het CBR. ga naar cbr.nl/mijncbr log in met je Digid vul daar de medische eigen verklaring in. Je betaald de medische eigen verklaring dan rechtreeks aan het CBR. 

At the International Driving Academy will never pay too much. We deliberately choose not to work with many packages. this is it for you as a customer immediately clear what the possibilities are. Need cheap driving lessons? You can! Start with our starter package. Coming out of the package, you pay still the beneficial costs of the lessons in the package. The advantage is that you do not immediately have to pay a lot of money and the lesson as it were paid in installments, at no extra cost! You can pay by us with Ideal, by pin, bank or just pay cash.

 

Starter   Package

€ 999,-

20   Drivingclasses (50 min.)

 

1 Driving  exam

 

  A driving lesson in the Starter package costs € 40.00. Need more lessons? Then you pay just the attractive rate of € 40.00 per lesson. These are to take off in blocks of 5 or 10 lessons. Are you successful and have lessons remained? We will pay € 40.00 per lesson back!

Try-out (100 min.)

€ 50,-

Drivingclasses (50 min.)

€  44,-

Interim  Key

€ 199,-

Practical  exam

€ 199,-

Resit

€ 199,-

Exam  anxiety

€ 250,-

BNOR exam

€ 220,-

Theory test A, B, AM

€     35,-

Pactical  book

€     25,-

Surcharge exam anxiety starter package

€     51,-

* All prices mentioned above are inclusive of VAT. Prices per 01-01-2016 Price changes and typographical errors reserved. ** For the first driving test, you are required to fill in a medical self declaration serving the CBR. Go to cbr.nl/mijncbr login with your digid and fill in te medical self declaration. You pay this declartation directly to CBR.